Gemeenteraadslid
Tanguy Veys
Welkom op de webstek van Tanguy Veys

Persberichten

Vraaggesprek met Tanguy Veys, lijsttrekker gemeenteraad Blankenberge

03 mei 2012

Het Vlaams Belang trekt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Blankenberge met een nieuwe lijsttrekker naar de kiezer.  De 40-jarige Tanguy Veys is uit Gent afkomstig en zetelt namens het Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Tijd voor een gesprek !

Wie is Tanguy Veys?

Ik ben een geboren en getogen Gentenaar en al van mijn 16 jaar actief bij het Vlaams Belang/Vlaams Blok. In het verleden was ik gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en provincieraadslid, waaronder ook enkele jaren fractieleider in de provincieraad.  Ik was een 15-tal jaren personeelslid bij het Vlaams Belang tot ik in 2010 verkozen werd voor het federaal parlement.  Daar zetel ik in de Kamercommissie “Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven”, waarbij ik ondermeer de dossiers volg van NMBS, Bpost, Brussels Airport, Belgacom, verkeersveiligheid, telecommunicatie, scheepvaart, luchtvaart…  Maar ook in andere commissies zoals Binnenlandse Zaken, Justitie of Buitenlandse Zaken probeer ik dossiers te volgen of aan te kaarten.  Ik ben dus voltijds actief als volksvertegenwoordiger in de Kamer.

Waarom verhuis je uit Gent?

Eerst en vooral omdat ik als vader van twee jonge zoontjes, Gilles (9 jaar) en Hannes (2 jaar), mee wil instaan voor hun opvoeding. Aangezien hun moeder in Brugge woont, is dit vanuit Gent niet mogelijk.  Maar ik heb ook vastgesteld dat Gent de voorbije jaren, onder het beleid van sp.a en Open VLD, zoals veel andere grote steden, sterk te lijden heeft onder de vervreemding, de onveiligheid en de verloedering, waardoor de leefbaarheid er sterk op achteruit is gegaan.  Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat je in Blankenberge veel inwoners vindt die afkomstig zijn uit Antwerpen, Brussel of Gent.

Waarom trek je naar Blankenberge?

Blankenberge is een gastvrije en aangename kuststad in de buurt van Brugge en voor mij zeker geen onbekende.  Mijn moeder, Marie-Anne Steyaert, woont als kinesiste immers al 25 jaar in Knokke-Heist en werkte tot voor kort in het AZ Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden.  Ik heb trouwens nog familie aan de kust wonen. Ik heb zelfs ooit als jobstudent gewerkt in Blankenberge.  Het zal dus wellicht vlot gaan om me hier thuis te voelen en “Blankenbergenaar onder de Blankenbergenaars” te worden.

Wat mogen we de komende maanden in Blankenberge van het Vlaams Belang verwachten?

Als lijsttrekker van het Vlaams Belang is het voor mezelf de bedoeling zoveel mogelijk “de boer op te gaan” zodat de Blankenbergenaars mij leren kennen en ik hun stad.  Het Vlaams Belang zal met een opvallende verkiezingscampagne en een sterke kandidatenlijst de komende maanden aantonen dat ze dé oppositiepartij bij uitstek is. Zoals het verleden bewees, is het Vlaams Belang ook in de toekomst de beste garantie dat de belangen van de Blankenbergenaars in de gemeenteraad verdedigd worden.  Het Vlaams Belang heeft immers als enige steeds en ondubbelzinnig de veiligheid en leefbaarheid van Blankenberge verdedigd tegen het gedoogbeleid, het profitariaat en de verspilling van het stadsbestuur in.  Het Vlaams Belang heeft, onder andere dankzij het jarenlange verdienstelijke werk van onze fractieleider Roger Catryssse, steeds luidop gezegd wat de Blankenbergenaar stilletjes dacht.

Met welke thema’s trekt het Vlaams Belang naar de kiezer in Blankenberge?

Voor een stad met ruim 20.000 inwoners stel ik vast dat er blijvende aandacht moet zijn om Blankenberge leefbaar en veilig, maar ook aantrekkelijk, welvarend en betaalbaar te houden.  Ik zie bijvoorbeeld dat het aantal woninginbraken en gevallen van drugs- en illegaal wapenbezit in Blankenberge onrustbarend stijgt.  Ook de overlast veroorzaakt door toestroom  van niet-Europese vreemdelingen moet op de voet gevolgd worden.  Het kan immers niet zijn dat Blankenberge de weg op gaat van de grootsteden. Veel van de huidige inwoners van Blankenberge zijn afkomstig uit die grootsteden die ze net omwille van die achteruitgang hebben verlaten.

Wat is op 14 oktober ’12 de inzet voor het Vlaams Belang?

Op 14 oktober ’12  kan de Blankenbergenaar kiezen voor een sterke en enthousiaste ploeg van het Vlaams Belang, met een degelijk programma. Wie mij kent, weet dat de Blankenbergenaar mag rekenen op stevig oppositiewerk.  Ik hoop dat de kiezer ons dat vertrouwen en mandaat geeft om daar ook de komende 6 jaar werk van te maken.  Een sterk Vlaams Belang in Blankenberge is daar de beste garantie voor !

Vlaams Belang Blankenberge
Redactieverantwoordelijke

Klik hier voor de bijlage.


Categorie:   
Wil u ook een webstek als deze voor uw afdeling, district, koepel of regio?